Welkom op   www.vlaamsbelangschelle.be

Rita Ceulemans lijsttrekker Aartselaar

Rita Ceulemans wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang Aartselaar. Op voorstel van het Aartselaars afdelingsbestuur en met goedkeuring van het nationale partijbestuur is Rita Ceulemans...

Vreemdelingentax in Aartselaar

Sinds maart 2017 mogen de gemeenten autonoom beslissen of ze maximaal 1 maal per jaar een retributie van hoogstens  50 euro innen voor de...

VOORPOST : Zwarte Piet in Antwerpen

In Vlaanderen zijn er twee steden waar de Sint tijdens zijn blijde intrede vergezeld wordt door VEEGpieten. Deze steden zijn Gent en … Antwerpen...

Uitbreiding van de moskee in Schelle

Aan de moskee in Schelle werd een aankondiging uitgehangen waarin melding werd gemaakt van een uitbreiding. Leo Haucort ondervroeg hierover de gemeente en kreeg...

MEER KANSARME KINDEREN IN AARTSELAAR

De gemeentelijke basisschool Cade werkt voor 2017-2018 met een door de Vlaamse overheid opgelegde aanmeldingsprocedure voor kleuters (max .60 kleuters) en eerste leerjaar (max....

N-VA moet kleur bekennen

Sinds maart 2017 mogen de gemeenten autonoom beslissen of ze maximaal 1 maal per jaar een retributie van hoogstens  50 euro innen voor de...

Belastingskoorts in Schelle

Een normale gemeente,int zijn belastingen hoofdzakelijk  in gemeentebelasting en de onroerende voorheffing of grondbelasting.vDaarbij kan men nog wat kleinere belastingen verwachten,  eventueel een weinig...